Jeofizik Yöntemlerin Cevherleşme Tipine Göre Etkinliği

Jeofizik Yöntemlerin Cevherleşme Tipine Göre Etkinliği


Her cevher oluşumunun, kendine özgü safhaları içerdiğini bu nedenle, genel bilgilerle başlanan maden arama sürecinde karakteristik bir cevherleşmeye doğru gidileceğini unutmamak gerekir. Ön görülen cevherleşmenin tipine göre, arama aşamasındaki Jeofizik Yöntemlerin seçilmesi, cevherleşmenin jeofiziksel özelliklerinin benzer şekilde doğru ön görülmesi gerekir.

Devamı

IP / Rezistivite - DES

IP / Rezistivite - DES


Elektrik yöntemler; yer altında var olan veya yer altına gönderilen elektrik akımının yer içindeki farklı jeolojik birimlere göre davranışını inceler.

Devamı

Doğal Pontasiyel - SP (Self Potential)

Doğal Pontasiyel - SP (Self Potential)


Bu yöntem, yer altına herhangi bir akım uygulamadan yer altının elektrokimyasal ve fizikokimyasal özelliklerinden doğal olarak oluşan, elektriksel potansiyelin ölçülmesine dayanır. İlk kez masif sülfit yataklarda uygulanmıştır. Doğal kaynaklı bir yöntemdir.

Devamı

Manyetik Yöntem

Manyetik Yöntem


Bu yöntem, yerkürenin toplam manyetik alan şiddetinin değişimini inceler. Ölçülen toplam manyetik alan, dünyanın manyetik alanı ile yer altındaki jeolojik birimlerin neden olduğu manyetik alandır. Her kayacın sahip olduğu suseptibilite (mıknatıslanma) değeri jeofiziksel ayırt edici bir özelliktir. Jeolojik birimlerin suseptibilite değerinin değişimi ölçülen manyetik alanın değişimine neden olur.

Devamı

Gravite Yöntemi

Gravite Yöntemi


Yer altında yoğunluk farkı olan jeolojik birimlerin neden olduğu, yerçekimi ivmesi (g)’nin değişimini ölçerek bu birimleri tespit etmeye çalışan jeofizik yöntemdir. Bu yöntemle yer altındaki kayaçların yoğunlukları tespit edilebilmektedir.

Devamı

Yayınlar